Monday, October 18, 2010

I am short and fat


baby bee.
I'm not sure if I yang pendek
or u yang tinggi :P
haha. no worries.
nanti I sedu hari hari okay? haha
because I'll run thousand miles
just to be with you.
:DD
u gedempoool :P

7 comments: